การทดลอง “เซลล์ต้านวัยชรา” หนูแก่ฟิตขึ้น 2 เท่าตัวใน 2 เดือน

ผมได้เคยกล่าวถึง ดร. David Sinclair จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ ดร. Leonard Guarente จากมหาวิทยาลัย MIT ซึ่งเป็นแกนนำในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการทำให้เซลล์ที่แก่ตัวกลับมาแข็งแรงและหนุ่มแน่นอีกครั้งหนึ่ง โดยทั้งสองคนเชื่อมั่นว่า การแก่ตัวนั้นเป็นโรคชนิดหนึ่งที่วิทยาศาสตร์สามารถพัฒนายาขึ้นมารักษาได้