ARTICLES

LATEST ARTICLES

ภูมิคุ้มกันผิว (Skin Immunity)

การระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสุขภาพของเรา ความกังวลในเรื่องสุขภาพ การกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้เพิ่มความเครียด ภาวะซึมเศร้า การสัมผัสกับแสงสีน้ำเงินจากหน้าจอคอมพิวเตอร์…

READ MORE

ตลาดสินค้าเครื่องสำอางออร์แกนิคในญี่ปุ่น >> Japanese Organic Cosmetics

ปัจจุบันผู้บริโภคญี่ปุ่นมีความใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัยกันมากยิ่งขึ้น ส่งผลถึงความต้องการของสินค้า ประเภทออร์แกนิคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยมา ตามลําดับ จึงทําให้สินค้าออร์แกนิคเป็นที่นิยมและขยายขอบเขตกว้างขวาง…

READ MORE

Up-and-coming trends in coffee alternatives

Coffee is one of the most popular drinks in the world, but concerns about the effects of excessive caffeine consumption have opened opportunities for alternatives that give a similar energising lift without the jitters, digestive complaints or bitter flavour.

READ MORE

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ปราศจากน้ำ (Waterless Beauty)

หากตรวจสอบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหรือเครื่องสำอางอาจพบ ‘น้ำ’ เป็นส่วนประกอบแรก น้ำถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิว ให้สัมผัสในการทาเกลี่ยที่ดี และสามารถละลายสารที่ละลายน้ำได้ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนผสมที่มีราคาไม่แพงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหรือเครื่องสำอางอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมโดยรวม เป็นผลให้เกิดกระแส ผลิตภัณฑ์ความงามที่ปราศจากน้ำ (Waterless Beauty)

READ MORE

เคล็ดลับความขาวใสด้วยมะเขือเทศสีขาว

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคปัจจุบันการดูแลสุขภาพผิวถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้หญิงทุกคน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะดูแลสุขภาพผิวของตนเองให้ดีได้ เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้สุขภาพผิวแย่ลง ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม มลภาวะ แสงแดด การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ขาดการออกกำลังกายและวัยที่มากขึ้น โดยเฉพาะแสงแดดที่มีรังสีที่ตามองไม่เห็นคือรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (Ultraviolet; UV) ที่มีทั้งชนิด A และ B ที่ทำลายผิวทั้งชั้นนอกและชั้นใน ส่งผลให้ผิวคล้ำเสียและเกิดปัญหาผิวอื่น ๆ อีกมากมาย

READ MORE

H2OSlim™

ปัจจุบันคนไทยมีภาวะอ้วนลงพุงสูงถึง 20 ล้านคน ทำให้เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไขมันในเลือดสูง ร่วมถึงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจ ร่วมถึงทำให้เกิดความผิดปกติที่ข้อเข่า การปวดข้อเข่า เนื่องมาจากมีแรงกระทำจากน้ำหนักตัวต่อข้อเข่ามากขึ้น ซึ่งปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เป็นผลมาจากโรคอ้วน

READ MORE

Pet food generates buzz for using insect protein

Pets consume a significant amount of protein, but as concerns about human protein consumption continue to rise, pet owners are beginning to scrutinize their pets’ diets in addition to their own. As a result, alternative proteins for pet food are coming into vogue with insect protein gaining a position as a popular option.

READ MORE

Capsimax: Supporting metabolism and energy balance with capsicum extract – white paper

Years of research examining the mechanisms underlying weight wellness continue to affirm the basic principle that maintaining energy balance—calories consumed versus calories expended—is key to maintaining a healthy weight. The elements of the energy balance equation remain an active area of research to understand how diet, physical activity and metabolism can collectively impact the waistline and how influencing these key areas can support healthy weight.

READ MORE

The latest in lactose-free innovation

Europe dominates the market for lactose-free foods and drinks, and the market is becoming more complex and nuanced, as categories associated with indulgence come to the fore, according to Innova Market Insights.

READ MORE