เอ็มดี ทาวเวอร์
เลขที่ 1 ชั้น 17, 18 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร: 02-749-6417
ชั้น 17
แผนกจัดซื้อในประเทศ ต่อ 9001
pu01@primotrading.co.th
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 9002, 9003
ac01@primotrading.com
ชั้น 18
ฝ่ายบุคคล ต่อ 9005
amichaya.wo@primotrading.co.th
แผนกสนับสนุนการขาย ต่อ 9080-9089
mk01@primotrading.co.th
ฝ่ายต่างประเทศ
Food: suppasa@primotrading.co.th, inter06@primotrading.co.th
Cosmetic: Inter05@primotrading.co.th
แผนกขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ต่อ 9030-9032 ra@primotrading.co.th
แผนกประสานงานต่างประเทศ ต่อ 9041
inter01@primotrading.co.th,inter02@primotrading.co.th,
inter03@primotrading.co.th,inter04@primotrading.co.th
แผนกประสานงานนำเข้าสินค้า ต่อ 9035
import@primotrading.co.th
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

เลขที่ 17 ซอยแบริ่ง 5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทร: 02-749-6417 ต่อ 9006, 9007, 9016

อีเมล : rd@primotrading.co.th
คลังสินค้า

เลขที่ 102/21 หมู่ 2 ซอยคิงคอง
ถนนคลองด่าน-บางพลี ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร: 02-749-6417 ต่อ 9060

อีเมล : wh@primotrading.co.th