เอ็มดี ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ชั้น 17, 18 ซอยบางนา-ตราด 25
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร: 02-749-6417

ชั้น 17

แผนกจัดซื้อในประเทศ ต่อ 9001 pu01@primotrading.co.th
ฝ่ายบัญชีและการเงิน    ต่อ 9002, 9003 ac01@primotrading.com
ฝ่ายต่างประเทศ
Food: suppasa@primotrading.co.th, inter06@primotrading.co.th
Cosmetic: Inter05@primotrading.co.th
แผนกขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ต่อ 9013 ra@primotrading.co.th
แผนกประสานงานต่างประเทศ ต่อ 9011 inter01@primotrading.co.th,
inter02@primotrading.co.th , inter03@primotrading.co.th,
inter04@primotrading.co.th,
แผนกประสานงานนำเข้าสินค้า ต่อ 9008, 9014 import@primotrading.co.th

ชั้น 18

ฝ่ายบุคคล ต่อ 9005 hr@primotrading.co.th

แผนกสนับสนุนการขาย ต่อ 9015 mk01@primotrading.co.th

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

เลขที่ 17 ซอยแบริ่ง 5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทร: 02-749-6417 ต่อ 9006, 9007, 9016

อีเมล : rd@primotrading.co.th
คลังสินค้า

เลขที่ 102/21 หมู่ 2 ซอยคิงคอง
ถนนคลองด่าน-บางพลี ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร: 02-749-6417 ต่อ 1037

อีเมล : wh@primotrading.co.th