PARTNER
PRODUCTS
ARTICLES

ภูมิคุ้มกันผิว (Skin Immunity)

การระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสุขภาพของเรา ความกังวลในเรื่องสุขภาพ การกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้เพิ่มความเครียด ภาวะซึมเศร้า การสัมผัสกับแสงสีน้ำเงินจากหน้าจอคอมพิวเตอร์…

ตลาดสินค้าเครื่องสำอางออร์แกนิคในญี่ปุ่น >> Japanese Organic Cosmetics

ปัจจุบันผู้บริโภคญี่ปุ่นมีความใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัยกันมากยิ่งขึ้น ส่งผลถึงความต้องการของสินค้า ประเภทออร์แกนิคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยมา ตามลําดับ จึงทําให้สินค้าออร์แกนิคเป็นที่นิยมและขยายขอบเขตกว้างขวาง…

NEWS

พรีโมต่อลมหายใจผู้ป่วยโควิด-19

การรับมอบเครื่องมือแพทย์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด ได้มอบเงิน จำนวน 440,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด นำบุญมาฝาก

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด นำทีมโดยฝ่ายการตลาด เดินทางไปทำบุญ ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเด็ก ๆ ในบ้านแห่งความหวัง และได้สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ จำนวน 5,000 บาท