ทำไมเดือนตุลาคมจึงเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม และทำไมต้องเป็นริบบิ้นสีชมพู

ในเดือนตุลาคมของทุก ๆ ปีจะเป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลก (รวมถึงประเทศไทย) ออกมารณรงค์ในทุกคนตระหนักในเรื่องของภัยจาก “มะเร็งเต้านม”ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลก

5 Supplement Trends For 2020

The global supplement industry is expected to reach £ 214 billion by 2024. More people are beginning to use supplements to support general health and wellbeing in the form of multivitamins and targeted supplement regimens.

Now that we’ve got a fresh new year (and decade), it’s a good time to discuss the upcoming trends in the industry that will no doubt be contributing to the overall growth of the supplement industry.

So what are the supplement trends expected for 2020?

In this article, we’ll cover the current trends, and new trends expected to happen this year in the UK, and the rest of Europe.

Let’s dive straight in.

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด จัดการประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ และสานสัมพันธ์ในองค์กร

การสัมมนา คือ สถานการณ์การประชุมกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความสนใจประสบการณ์ในงานวิชาชีพเดียวกัน หรือวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน สำรวจ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาที่พบอยู่อย่างเป็นระบบ
บริษัทพรีโม เทรดดิ้ง จำกัด จึงได้จัดการสัมมนาขึ้นเมื่อ วันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมพิมพ์จันทร์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

การจัดอบรมดับเพลิงเพื่อช่วยลดความเสียหายเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
เมื่อเกิดอัคคีภัยรุนแรงหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะไม่สามารถควบคุมสติ หรือไม่สามารถยับยั้งเหตุให้ทุเลาลงได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารขนาดใหญ่ ผู้คนที่ติดอยู่ด้านในมักได้รับอันตรายจากการสูดดมควันไฟทำให้หมดสติอยู่ภายใน หรือไม่สามารถหนีออกมาได้เนื่องจากไม่รู้เส้นทางหนีไฟของอาคารนั้นได้

Immune boosting drinks

The corona pandemic has made people around the world aware of an important question: How can I effectively strengthen my immune system? In addition to sufficient exercise, healthy sleep and less stress, diet plays a decisive role: Ingredients from traditional chinese medicine (TCM) and Ayurveda are the new top stars for immune boosters in drinks and help protect the body from viruses and other diseases.

“แบคทีเรียในลำไส้” เพื่อนแท้ของมนุษย์

การนำ “แบคทีเรียในลำไส้” มาใช้งานเป็นความอาจหาญในการหาหนทางรักษาสุขภาพมนุษย์ก็ว่าได้ เมื่อนักวิทยาศาสตร์กำลังใช้แบคทีเรียจากระบบย่อยอาหารเพื่อสร้างนวัตกรรมยาชนิดใหม่ที่รักษาได้สารพัดโรค รวมทั้งพาร์กินสัน มะเร็ง และออทิสติก