บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด ได้ส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆ ณ โรงเรียนบ้านห้วยร่วม ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด ได้ส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆ ณ โรงเรียนบ้านห้วยร่วม ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยการบริจาคเงินให้กับทางโรงเรียน เพื่อซื้อของเล่นและเป็นทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ เพื่อสนับสนุนให้น้อง ๆ มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น เพื่อโตไปเป็นคนดีและทำประโยชน์ต่อสังคม