บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด เข้ารับการฉีดวัคซีน

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด เข้ารับการฉีดวัคซีน วันนี้เรานำภาพบรรยากาศ พนักงานบริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด ที่ได้เข้ารับวัคซีน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค อยากเชิญชวนให้ทุกๆท่าน เข้าร่วมรับวัคซีนกันนะครับ เพื่อตัวเราและคนที่เรารัก

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด บริจาคฟ้าทะลายโจรให้กับสภาการแพทย์แผนไทย

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด ได้บริจาคสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับสภาการแพทย์แผนไทย จำนวน 500 กิโลกรัม เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 ที่กำลังระบาดหนักในระลอกนี้

โครงการต่อลมหายใจ รับมือผู้ป่วยโควิดวิกฤต

โครงการต่อลมหายใจ รับมือผู้ป่วยโควิดวิกฤต

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางศิริราชมูลนิธิ สมทบทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์เพื่อรับมือกับผู้ป่วย COVID-19 ในระลอกที่3

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด ได้ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 4 ตัว

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด นำบุญมาฝาก ร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะ
ก่อน COVID-19 ระลอก 3 บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมพรีโมร่วมใจไถ่ชีวิตโค จำนวน 2 ตัว – กระบือ จำนวน 2 ตัว เพื่อต่อชีวิตเพื่อนร่วมโลก
ณ รุ่งโรจน์ฟาร์ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์คาด โควิดจะอยู่กับมวลมนุษยชาติตลอดไป

Vivian Balakrishnan รัฐมนตรีต่างประเทศแห่งสิงคโปร์ระบุว่า COVID-19 จะอยู่กับมวลมนุษยชาติตลอดไป สถานการณ์ตอนนี้มีแนวโน้มอันตรายมากขึ้น การติดเชื้อจะกลายเป็นปรากฎการณ์ปกติที่พบเห็นทั่วไป คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และไม่เว้นระยะห่างจากสังคมตลอดจนไม่ปกป้องตัวเองด้วยหน้ากากคือคนที่น่าเป็นห่วง

อบรมหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน บริษัท พรีโม ยุคใหม่

KPI เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator ซึ่งก็แปลได้ว่า “ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ” เป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข/จำนวน/ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานนั้นมีศักยภาพเพียงไร หรือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด ตรวจสุขภาพประจำปี 2021

สุขภาพที่ดีของพนักงานถือเป็นปัจจัยพื้นฐานด้านความมั่นคงขององค์กร เพราะหากพนักงานมีความพร้อมทางด้านร่างกายก็สามารถแสดงศักยภาพด้านอื่นๆ ออกมาได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สร้างผลงานที่จะทำให้องค์กรก้าวหน้าประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ในทางกลับกันหากพนักงานมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่พร้อมทำงาน ก็จะเป็นอุปสรรคในการทำงานและการสร้างโอกาสใหม่ๆได้

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2020 ณ จังหวัดกระบี่

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีบริษัท (Company Outing Trip) คือ การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน เป็นการพาพนักงานทุกคนออกไปสร้างแรงบันดาลใจและมองหาไฟในการทำงานที่จะเพิ่มความสามารถให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายและช่วยทำให้พนักงานได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวนี้อย่างเต็มที่

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด ได้ส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆ ณ โรงเรียนบ้านห้วยร่วม ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด ได้ส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆ ณ โรงเรียนบ้านห้วยร่วม ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยการบริจาคเงินให้กับทางโรงเรียน เพื่อซื้อของเล่นและเป็นทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ เพื่อสนับสนุนให้น้อง ๆ มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น เพื่อโตไปเป็นคนดีและทำประโยชน์ต่อสังคม