บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด นำบุญมาฝาก

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด นำทีมโดยฝ่ายการตลาด เดินทางไปทำบุญ ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเด็ก ๆ ในบ้านแห่งความหวัง และได้สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ จำนวน 5,000 บาท