ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ปราศจากน้ำ (Waterless Beauty)

หากตรวจสอบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหรือเครื่องสำอางอาจพบ ‘น้ำ’ เป็นส่วนประกอบแรก น้ำถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิว ให้สัมผัสในการทาเกลี่ยที่ดี และสามารถละลายสารที่ละลายน้ำได้ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนผสมที่มีราคาไม่แพงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหรือเครื่องสำอางอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมโดยรวม เป็นผลให้เกิดกระแส ผลิตภัณฑ์ความงามที่ปราศจากน้ำ (Waterless Beauty)