โครงการต่อลมหายใจ รับมือผู้ป่วยโควิดวิกฤต

โครงการต่อลมหายใจ รับมือผู้ป่วยโควิดวิกฤต

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางศิริราชมูลนิธิ สมทบทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์เพื่อรับมือกับผู้ป่วย COVID-19 ในระลอกที่3