บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด จัดอบรม ISO 9001:2015 และ GMP

ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ

ค้นพบวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นดำเนินการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ และพบว่าทำไมมาตรฐาน ISO 9001:2015 จึงเป็นมาตรฐานระบบการจัดการที่มอบผลประโยชน์ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้