อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

การจัดอบรมดับเพลิงเพื่อช่วยลดความเสียหายเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
เมื่อเกิดอัคคีภัยรุนแรงหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะไม่สามารถควบคุมสติ หรือไม่สามารถยับยั้งเหตุให้ทุเลาลงได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารขนาดใหญ่ ผู้คนที่ติดอยู่ด้านในมักได้รับอันตรายจากการสูดดมควันไฟทำให้หมดสติอยู่ภายใน หรือไม่สามารถหนีออกมาได้เนื่องจากไม่รู้เส้นทางหนีไฟของอาคารนั้นได้