SATSUMA ORANGE POWDER

Satsuma orange powder เป็นสารสกัดจากส้มซัทสึมะ หรือ Satsuma orange (Citrus unshiu) ส้มซัทสึมะ คือสัมพื้นเมืองในภูมิภาคคิวซู ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น

Japan Royal Jelly Powder

สารสำคัญอีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญและพิเศษกว่านมผึ้งเจ้าอื่นๆ ก็คือ โปรตนี Apisin ซึ่งเป็นโปรตีน ที่ดีมีส่วนช่วยให้ตัวอ่อนของผึ้งเจริญเติบโตได้ดี

Spectra

โมเลกุลที่ช่วยให้กล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดเลือดผ่อนคลายและมีความยืดหยุ่นทำให้ผนังหลอดเลือดขยายตัวส่งผลให้เลือดหมุนเวียนได้ดีเลือดสามารถไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นทำให้ออกซิเจนและสารอาหารเดินทางไปยังเซลล์ต่างๆ