Careers

ตำแหน่งงานว่าง

ทัศนคติที่ดี สำคัญกว่าความรู้ที่มี

เจ้าหน้าที่นำเข้า (คีย์ใบขน ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ) ด่วน !

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)

เงินเดือน(บาท) : 16,000 – 21,000

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 07:30 – 16:30

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สนใจสมัคร ส่งประวัติแอดไลน์ได้ที่ ไลน์ไอดี 000ami
และนัดสัมภาษณ์ออนไลน์

** ต้องมีประสบการณ์การทำใบขน รู้จักฟอร์มต่างๆในการออกของ เท่านั้น **

– เพื่อดำเนินการคีย์ใบขนสินค้าพิธีการขาเข้า ใช้โปรแกรม ShippingNet
– จัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบเอกสารเพื่อการนำเข้า รวมไปถึงการตรวจสอบและการตรวจรับสินค้า
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานศุลกากร หน่วยงานราชการและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ติดต่อและประสานงานกับ Shipping และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
– ทำแบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตหรือ คำร้องขอคืนอากร ต่างๆ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 24 – 30

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– มีประสบการณ์ทางด้านการนำเข้าสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีประสบการณ์ในการทำใบขน และมีความรู้เรื่องฟอร์มต่างๆ
– มีความรับผิดชอบ
– สามารถทำงานเป็นทีม

Website Programmer (ด่วนที่สุด)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 07:30 – 16:30

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ทำงานที่บ้านได้เป็นปกติ ไม่เกี่ยวข้องกับช่วงโควิด ไม่จำเป็นต้องเข้าประจำที่สำนักงาน ยกเว้นกรณีมีประชุม
สนใจสอบถาม หรือส่งประวัติมาได้ที่ แอดไลน์ 000ami
– สัมภาษณ์ผ่าน video call

PHP Website Programmer
– มีประสบการณ์ในการพัฒนา web application
– มีความรู้ในเรื่องหลักการพื้นฐานของ web technology และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ภาษา PHP, HTML, JavaScript
– สามารถใช้งาน Database เช่น MS SQL เบื้องต้นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถประยุกต์ใช้ งาน XML, JSON เบื้องต้นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้งาน Bootstrap, CSS เบื้องต้นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง , ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ

ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ

ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
– หากมีความรู้ภาษาโปรแกรมเบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความใฝ่รู้ อยากพัฒนา เราสามารถส่งเทรนนิ่งได้
– มีความรับผิดชอบ

– Python or other object oriented language.
– Ability to work with modern open source frameworks, e.g., Django or Flask, etc.
– Strong knowledge in relational databases, especially PostgreSQL.
– Experience with Linux as a programming environment, shell scripts

พนักงานติดรถ ( ประจำคลังสินค้า บางเสาธง ) ด่วนมาก

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (บางเสาธง)

เงินเดือน(บาท) : 9,500 – 12,000

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สมัครได้ที่ ไลน์ 000ami
พร้อมนัดสัมภาษณ์ผ่านวีดีโอคอล

– ตรวจสอบสินค้า ขึ้น – ลง ตามเช็คลิสต์
– ยกสินค้าตามออเดอร์ขึ้น – ลง รถ กระบะปิดทึบ
– รอติดรถ ไปกับคนขับ จัดส่งของ
.- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
– *มีรอยสักได้ไม่เกิน ขอบของเสื้อแขนสั้น
-* ไม่มีประวัติอาชญากรรม

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 19 – 30

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 – ปวช.

ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.สามารถเดินทางไปทำงานที่ ซอยคิงคอง เทพารักษ์ กม. 25 ได้
2.สามารถทำงานเป็นทีมได้
3.สามารถยกของได้
4.รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 07:30 – 16:30

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ส่งประวัติโดยตรง ได้ที่ไลน์ 000ami
นัดสัมภาษณ์แบบออนไลน์เท่านั้น

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

1. วางระบบและควบคุมระบบงานทางด้านบัญชีได้เป็นอย่างดี
2. ดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของงานระบบบัญชี
และการเงินทั้งระบบ รวมถึงรับผิดชอบงานด้านภาษีทุกตัว
3. ควบคุมดูแลด้านต้นทุนสินค้า
4. จัดทำบัญชีปิดงบการเงินของกิจการ และประสานงานกับ
Auditor เพื่อตรวจสอบ จัดทำ สปช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น พร้อมนำส่งงบการเงิน ที่สรรภากร และกระทรวงพาณิชย์
5. จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภ.พ.30 พร้อมยื่น ภ.พ.30 และตรวจ
สอบ ภงด.3, 53 รวมถึงจัดทำ ภงด.51, 50
6. จัดทำรายงานการเงิน รายงานบัญชี และรายงานอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องสรุปส่งประจำเดือน ประจำปี
7. บันทึกทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
8. ศึกษาและทบทวนกฏระเบียนและวิธีปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร
ที่มีการแก้ไขปรังปรุงย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 28 – 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท

ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบัญชี
2. อายุ ไม่เกิน 38 ปี เท่านั้น
3. มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี มีประสบการณ์
ทางด้านบัญชีอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 10 ปี มีความรู้และ
ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ อย่างน้อย 5 ปี
4. มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความละเอียดรอบคอบ
5. เคยประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพากร
6. มีความรู้ความถนัด หรือเคยใช้โปรแกรม ERPและ โปรแกรม express พิจารณาพิเศษ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( ซอยคิงคอง บางเสาธง ) ด่วนมากที่สุด

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (บางเสาธง)

เงินเดือน(บาท) : 11,000 – 14,000

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

แอดไลน์ 000ami
**รับผู้ชายเท่านั้น เนื่องจากต้องมีการยกของ**

– เช็คและตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จะนำส่ง
– รับใบเบิกสินค้า หยิบสินค้าตามโลเคชั่น
– รับสินค้าเข้า จัดเก็บตามโลเคชั่น
– ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ
– มีทักษะในการแก้ปัญหาหน้างานต่างๆ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 21 – 33

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 – ปวส.

ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า อย่างน้อย 6 เดือน
2.ร่างกายแข็งแรง
3.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.(หากขับโฟล์คลิฟท์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ แต่หากขับไม่ได้ เราจะมีส่งอบรมให้ )
5.ไม่มีประวัติอาชญากรรม
6.มีรอยสักนอกร่มผ้าได้เล็กน้อย

Sales Representative (ด่วนมาก)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)

เงินเดือน(บาท) : 17,000 – 21,000

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

( เงินเดือน ยังไม่รวมค่าคอม )

บริษัทเกี่ยวกับ สรรหาและจำหน่าย “วัตถุดิบ” นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริมต่างๆ

รายละเอียดงาน
– เข้าประชุมที่ออฟฟิศ ทุกวันอังคาร
-รับผิดชอบดูแลลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้าใหม่พร้อมดูแลการขาย
-รักษายอด และวางแผนกลยุทธ์ในการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
-สื่อสารและปฎิบัติงานตามแผนการตลาดของบริษัท
-ดูแลงานบริการและคอยซัพพอร์ททั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง , ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 24 – 33

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท

ประสบการณ์(ปี) : 1

อื่นๆ : ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ รักในงานขายและบริการ
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
– ใช้คอมพิวเตอร์ได้

Global Sourcing /จัดซื้อต่างประเทศ (ด่วนมาก )

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)

เงินเดือน(บาท) : 17,000 – 25,000

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 07:30 – 16:30

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

* ทำงานที่บ้านได้ *
* รับทุกเพศ*
สนใจส่งประวัติ นัดสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่ไลน์ไอดี 000ami
นัดสัมภาษณ์ออนไลน์

– Sourcing สรรหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากต่างประเทศ ตามที่บริษัทต้องการ
– เจรจาสั่งซื้อสินค้ากับผู้ผลิตต่างประเทศ
– นำเสนอวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อนำมาเสนอให้กับเซลส์
– ถาม – ตอบ ข้อมูลของสินค้า เพื่อนำไปบอกกับเซลล์

* ไม่ได้ทำในส่วนของการนำเข้าและใบขน ทำเพียงหาวัตถุดิบเท่านั้น +

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 24 – 34

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท

ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5 ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ระดับพอใช้ ส่งอีเมล์ได้ สื่อสารตอบโต้ทางแชท หรือ Wechat ได้
– (หากเคยผ่านการ Sourcing ด้านวัตถุดิบ/เครื่องสำอางค์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความกระตือรือร้นสูง กล้าแสดงออก พรีเซนต์เก่ง
– มีความรับผิดชอบสูง
– ทำงานที่บ้านได้

สมัครและส่งผลงานที่เคยทำมาได้โดยตรงเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ hr@primotrading.co.th หรือแอดไลน์ 000ami